LEREN EN LEVEN OP HET STEDELIJK LYCEUM EXPO

Op school krijg je tips en hulp om op een zinvolle manier te studeren. Er zijn lessen over leren leren, en bij leerproblemen kan je rekenen op extra ondersteuning. Maar we vinden het ook belangrijk dat je je goed in je vel voelt. Ook bij socio-emotionele problemen, in crisismomenten en andere moeilijke situaties, staat de school voor je klaar.

Begeleiding van studieresultaten

De klassenraden volgen je prestaties, vorderingen, leergedrag en studiehouding op regelmatige tijdstippen op.
Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen zoals extra bijwerklessen en taalondersteuning.
Op woensdagmiddag kan je terecht in het Open-Leercentrum. Daar word je extra begeleid naar zelfstandig leren. Je versterkt je sterke punten en werkt je zwakkere punten bij.

Begeleiding bij problemen

Wanneer je persoonlijke problemen hebt, helpen we je graag. Jij en de leerlingenbegeleiding denken samen na over oplossingen.
Bij ernstige problemen zoeken we samen naar de juiste manier om ze aan te pakken. Soms werken we daarvoor samen met het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) of met hulpverleners buiten de school.
Bij gedragsproblemen zullen de leerlingenbegeleiders je in de eerste plaats coachen. Indien dit niet voldoende blijkt, worden er extra maatregelen genomen tijdens een klassenraad. 

Extra informatie

Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht op onze school. Je kan ook een e-mail sturen naar expo@stedelijklyceum.be.
Voor meer informatie over het Centrum voor Leerlingbegeleiding kan je terecht op de website of kan je mailen naar clb@so.antwerpen.be.