Afspraken

Je brengt veel van je tijd door op school. Om geen chaos te hebben, gelden een aantal regels en afspraken waar je je aan zal moeten houden. Zo krijgen jij, en alle anderen, de kans om zich hier goed te voelen en de goede werking van onze school te waarborgen. Het volledige schoolreglement kan je terugvinden vanonder aan de pagina. Het is noodzakelijk dat we ons allemaal aan die afspraken houden.

In onze school gelden volgende afspraken:

  • SL Expo is een school in het domein van economie en organisatie. Interesse in dit domein is een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan het schoolse leven.
  • SL Expo hanteert een cultuur van begrensde kansen. Dit wil zeggen dat kansen geboden worden aan de leerlingen, maar dat ze die ook moeten grijpen.
  • Leerlingen op SL Expo worden door het hele team ondersteund om in een veilige sfeer te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin, maar ze worden hierop ook geëvalueerd en geacht om hierop stelselmatig progressie te boeken.
  • Het team heeft hoge verwachtingen op het vlak van studeren en algemene attitudes van de leerlingen. Bij de beoordeling en bespreking van leerlingen wordt er consistent gekeken naar of hun prestaties volstaan om kansrijk door te stromen naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
  • Het team van SL Expo is als collectief transparant naar de leerlingen en hun ouders welke ondersteuning ze wel en niet kunnen bieden. Maar een woord is een woord: eens een afspraak of engagement is gemaakt, wordt dit ook door het hele team nagekomen.
  • De schoolleiding zorgt voor een duidelijke schoolorganisatie met rollen en mandaten, en verbindt zich tot een haalbaar, gefaseerd groeipad voor leerlingen en leerkrachten, waarbij ieders werkdruk bewaakt wordt, maar er wel tastbare stappen vooruit worden gezet. Het team werkt samen in een open en veilige sfeer.
  • Gemaakte afspraken gelden voor iedereen, ook voor nieuwe medewerkers. Het is de taak van de aanvangsbegeleiding om ervoor te zorgen dat alle nieuwe collega’s meestappen in de schoolwerking.